Vasalund preschool

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jokinen, Heidi;
(2016)
  • Publisher: KTH, Arkitektur
  • Subject: Kandidatprojekt | Vasalund | Erik Wettervik | Solna | Arkitektur | Förskola

När jag började projektet pratade jag med flertalet förskolepedagoger i min bekantskapskrets och sökte upp så mycket information jag kunde om förskoleverksamhet i allmänhet och vad som är önskvärt i en förskolemiljö. Utifrån det listade jag ett antal punkter på vad som ... View more
Share - Bookmark