publication . Article . 2005

Undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene i 2004: Sterk vekst i det norske rentederivatmarkedet

Wettre, Sigbjørn; Borgersen, Anders Bohlin;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2005
  • Publisher: Norges Bank
  • Country: Norway
Abstract
I forbindelse med en internasjonal undersøkelse i regi av Bank for International Settlements (BIS) målte Norges Bank aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2004. Omsetningen av rentederivater økte sterkt, mens valutaomsetningen økte moderat i Norge sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i april 2001. Norge skiller seg fra både Sverige og Danmark ved at svært lite av handelen i rentederivater er basert på utenlandske valutaer.
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue