Estudi comparatiu del mercat de les eines de gestió de projectes informàtics

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Jou Fàbrega, Carles (2004)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Gestió de projectes | Gestió de projectes -- Programes d'ordinador -- TFC | Project Management | Gestión de proyectos | programari lliure | Computer Software | Informática | Llicències | Programas de ordenador | free software | Project management -- Computer programs -- TFC | Licenses | Gestión de proyectos -- Programas de ordenador -- TFC | Electronic data processing | software libre | Programes d'ordinador | Informàtica | Licencias

Aquest treball es basa en l'avaluació de productes informàtics de gestió de projectes que hi ha al mercat. A més, en el segon capítol es presenten les diferents eines que ofereix Internet, com ara cercadors de cercadors, portals o comunitats i el Copèrnic (un programa que fa cerques dintre dels ginys que hi ha a Internet i que presenta els deu millors resultats de cada un), per tal de fer la recerca tan ràpida i eficient com sigui possible. Este trabajo se basa en la evaluación de los productos informáticos de gestión de proyectos que hay en el mercado. Además, en el segundo capítulo se presentan las distintas herramientas que ofrece Internet, como buscadores de buscadores, portales o comunidades y el Copérnico, (un programa que realiza búsquedas dentro de los motores de Internet y que presenta los diez mejores resultados de cada uno), para hacer una búsqueda lo más rápida y eficiente posible. This work is based on the evaluation of project management computer products that are on the market. Furthermore, the second chapter includes the various tools that Internet offers, such as metasearchers, portals, or communities, and Copernicus (a program that carries out searches within the engines that are on the Internet and presents the best results of each), in order to make searches as rapid and efficient as possible.
Share - Bookmark