publication . Article . Other literature type . 2016

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA) og Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA)

Jozefiak, Thomas; Berg-Nielsen, Turid Suzanne;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)
  • Country: Norway
Abstract
«Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA)» ble utgitt av Angold og kolleger i 2008. CAPA ble oversatt til norsk av Jozefiak i 2010. «Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA)» ble utgitt i 2004 og ble oversatt til norsk av Wichstrøm i 2006. Oversettelser ble gjennomført i samarbeid med originalforfatterne. Alle rettigheter, inkludert de norske oversettelsene, innehas av Adrian Angold ved Duke University i USA. CAPA og PAPA er «intervjuerbaserte», strukturerte psykiatriske intervjuer beregnet for både forskning og klinisk bruk. Begge er bygget opp på samme måte og kartlegger debuttidspunkt, varighet, frekvens og grad av symptomer på en rekke psykiatri...
Subjects
free text keywords: Psychometric properties
Any information missing or wrong?Report an Issue