Paragrafer om tilfellet Torgersen. Skisse til en analyse av forholdet mellom rett og litteratur

Doctoral thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Dragvoll, Johan;
(2009)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: :Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Allmenn litteraturvitenskap: 041 [VDP] | :Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340 [VDP]
Share - Bookmark