publication . Master thesis . 2013

Vokabularundervisning - quick and dirty

Spierings, Brenda;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Special education Barn begynner på skolen med store variasjoner i vokabularstørrelse. Vokabular spiller en viktig rolle i lesing og elevenes akademiske suksess. Samfunnets krav til literacy øker, og elevenes vokabularstørrelse er en begrensende hovedfaktor i literacy fra 3.trinn og oppover. Et godt utviklet vokabular er nødvendig for å kunne uttrykke seg muntlig, skriftlig og for å kunne lese, tre av de fem grunnleggende ferdighetene i kompetansemålene i alle fag ut fra K-06. Vokabular er også ett av fem satsningsområder i leseopplæringen, og nøkkelen til å forstå skriftlig og muntlig språk fra barnehagen til voksenlivet. Men hva er undervisni...
Subjects
free text keywords: literacy, vokabular, vokabularundervisning, drama, multisensorisk, pragmatikk, spesialpedagogikk, :Social science: 200::Education: 280::Special education: 282 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue