publication . Article . 2020

Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll

Vegard Gundersen; Kim Ingebrigtsen; Gro Irene Follo; Bjørn Stefan Tordsson; Gjertrud Stordal; Margrete Skår; Line Camilla Wold;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 05 Jun 2020
  • Country: Norway
Abstract
I en 3-årig studie finansiert av Norges forskningsråds program Miljø 2015 (prosjektperiode 2012–2015) har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek i natur, basert på erfaringer fra ulike delstudier. Delstudiene representerer ulik grad av og innhold i den voksne tilstedeværelsen. Det gjør at vi kan sette fokus både på barns mer frie og egeninitierte lek i natur og aktiviteter som i større grad er planlagt og styrt av voksne. Vi finner at barn gjennom selvstyrt lek stimuleres til en mer sanselig, emosjonell og kroppslig naturkontakt der naturomgivelsene utforskes på lekens premisser, enn n...
Subjects
free text keywords: :Samfunnsgeografi: 290 [VDP], :Human geography: 290 [VDP], VDP::Samfunnsgeografi: 290, VDP::Human geography: 290, Free play, Research council, Psychology, Peer review, Social psychology
Any information missing or wrong?Report an Issue