publication . Article . 2019

Hvordan kan barnevernfaglig undersøkelsesarbeid læres

Siv Merete Kapstad; IngerTherese Øvrum;
Open Access
  • Published: 16 Oct 2019 Journal: Tidsskriftet Norges Barnevern, volume 96, pages 190-204 (issn: 0800-1014, eissn: 1891-1838, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Artikkelen beskriver et nytt undervisningsopplegg der første års barnevernstudenter i løpet av ti uker gjennomfører en barnevernfaglig undersøkelse med utgangspunkt i en fiktiv sak. Studentene veiledes gjennom refleksjon og teori både via digitale læringsressurser og samhandling med medstudenter og faglærere mot en større forståelse for utøvelse av faglig og juridisk skjønn i en barnevernfaglig kontekst. Formålet er at studentene skal utvikle teoretisk og praktisk kompetanse som kan danne grunnlaget for en samlet profesjonell kompetanse. Det legges stor vekt på å la studentene jobbe med praktiske problemstillinger som representerer det komplekse barnevernsfeltet...
Subjects
free text keywords: Self-regulated learning, Professional competence, Learning environment, Digitization, Psychology, Pedagogy
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue