publication . Bachelor thesis . 2016

Kognitiv terapi ved psykose med vrangforestillinger: hvordan kan sykepleiere bidra til behandlingen av vrangforestillinger hos pasienter i psykose ved hjelp av kognitiv terapi?

Holm, Kristoffer Bakken;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 19 Oct 2016
  • Country: Norway
Abstract
Problemstilling Hvordan kan sykepleiere bidra til behandlingen av vrangforestillinger hos pasienter i psykose ved hjelp av kognitiv terapi? Metode Dette er en litterær oppgave. Relevant pensum og fag- og forskningslitteratur er undersøkt for å kunne svare på oppgavens problemstilling. Forskningsartiklene er funnet via databasen Cinahl, og noe er funnet via andre artiklers litteraturliste, mens faglitteraturen er funnet på skolens bibliotek. I tillegg har noe faglitteratur blitt kjøpt i de tilfellene bøkene ikke ble funnet andre steder. Teoretisk perspektiv: Joyce Travelbees teori om sykepleiens mellommenneskelige aspekter er brukt som sykepleiefaglig perspekt...
Subjects
free text keywords: Psykotiske forstyrrelser
Download fromView all 2 versions
LDH Brage
Bachelor thesis . 2016
Provider: LDH Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue