Fra radikalt samfunnsportrett til borgerlig idyll? En resepsjonsanalyse av Anne-Cath. Vestlys forfatterskap med hovedvekt på Aurora-bøkene

Master thesis Norwegian OPEN
Vatnedalen, Mariell Bugge (2015)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: samfunnsproblem | Anne-Cath. Vestly | resepsjonshistorie | Aurora | Mastergrad | Poltikk | 711123

I min avhandling gjennomgår jeg utviklingen og tendensene i resepsjonen til Anne-Cath. Vestlys forfatterskap fra samtiden og fram til i dag, med Aurora-serien til å eksemplifisere. Jeg støtter meg til bøkene om Aurora i blokk Z (1966) og Aurora og pappa (... View more
Share - Bookmark