publication . Article . 2010

Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang

Toril Agnete Larsen; Liv-Berit Knudsen;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Høgskolen i Bodø
  • Country: Norway
Abstract
<jats:p>Litteraturgjennomgangen omhandler forskningsbasert kunnskap som er utviklet om smerte- og smertevurdering hos pasienter med og uten demenssykdom i sykehjem. S&amp;oslash;k i elektroniske databaser med s&amp;oslash;keordene "pain", "pain assessment", "dementia", "nursing homes" er gjennomf&amp;oslash;rt. 28 vitenskapelige artikler er analysert.Flest studier har kvantitativ tiln&amp;aelig;rming. Hovedtemaene er; smerte, smertevurdering og utpr&amp;oslash;ving/validering av smertevurderingsskjema. Prevalens av smerte varierte fra 47 - 88 %. Sammenheng mellom smerte og diagnoser, og smerte og atferdsuttrykk er p&amp;aring;vist. Sykehjemsbeboere har samme sme...
Subjects
free text keywords: Smerte, Sykehjem, Demens, VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Anesthesiology: 765, VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765, smertevurdering, smerte; smertevurdering; demens; sykehjem, Nursing, RT1-120, Medicine, business.industry, business, Gynecology, medicine.medical_specialty, Gerontology, Nursing homes
40 references, page 1 of 3

Cervo FA, Raggi RP, Bright-Long LE, Wright WK, Rows G, Torres AE, Levy RB, Komaroff E (2007) Use of the Certified Nursing Assistant Pain Assessment Tool (CPAT) in Nursing Home Residents With Dementia.

American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias 2,112-19.

Cipher DJ, Clifford PA, Roper KD (2006) Behavioral Manifestations of Pain in the Demented Elderly. Journal of the American Medical Directors Association 7, 355-65 Closs SJ, Barr B, Briggs M (2004) Cognitive status and analgesic provision in nursing home residents. British Journal of General Practice 54, 919-21. [OpenAIRE]

Cohen-Mansfield J og Creedon M (2002) Nursing Staff Members' Perceptions of Pain Indicators in Persons With Severe Dementia. Clinical Journal of Pain 1, 64- 73.

Cohen-Mansfield J (2006) Pain Assessment in Noncommunicative Elderly persons - PAINE.

Clinical Journal of Pain 6, 569-75.

Engedal K (2005) Utredning av demens og bruk av legemidler mot demens i sykehjem.

Tidsskrift for Den norske laegeforening 9, 1188-90.

Fisher SE, Burgio LD, Thorn BE, AllenBurge R, Gerstle J, Roth DL, Allen SJ (2002) Pain Assessment and Management in Cognitively Impaired Nursing Home Residents: Association of Certified Nursing Assistant Pain Report, Minimum Data Set Pain Report, and Analgesic Medication Use. Journal of the American Geriatrics Society 1, 152-6.

Fisher SE, Burgio LD, Thorn BE, Hardin JM (2006) Obtaining Self-Report Data From Cognitively Impaired Elders: Methodological Issues and Clinical Implications for Nursing Home Pain Assessment. The Gerontologist 1, 81-8.

Husebo BS, Strand LI, Moe-Nilssen R, Borgehusebo SB, Aarsland D, Ljunggren AE (2008) Who Suffers Most? Dementia and Pain in Nursing Home Patients: A Cross-sectional Study. Journal of the American Medical Directors Association 6, 427-33. [OpenAIRE]

Husebø BS (2009) Smerteevaluering ved demens. Tidsskrift for Den norske legeforening 19, 1996-98. [OpenAIRE]

Hølen JC, Saltvedt I, Fayers PM, Bjørnnes M, Stenseth G, Hval B, Filbet M, Loge JH, Kaasa S (2005) The Norwegian Doloplus-2, a tool for behavioural pain assessment: translation and pilot-validation in nursing home patients with cognitive impairment.

Palliative Medicine 5, 411-17.

Kaasalainen S, (2007) Pain Assessment in Older Adults With Dementia. Using Behavioral Observation Methods in Clinical Practice. [OpenAIRE]

40 references, page 1 of 3
Any information missing or wrong?Report an Issue