publication . Article . Other literature type . 2015

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Health Questionnaire (CHQ)

Jozefiak, Thomas; Tollefsen, Thomas Kristian;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse
  • Country: Norway
Abstract
Child Health Questionnaire (CHQ) er et sett med generiske livskvalitetsinstrumenter utviklet for å måle fysisk og psykososial velvære hos barn mellom 5 og 18 år. CHQ er ment å måle 14 ulike somatiske og psykososiale konsepter, som summeres i to sumskårer – psykososial og fysisk. Høyere skårer indikerer bedre helserelatert livskvalitet. CHQ finnes i flere versjoner, både for selvutfylling og foreldreutfylling. De opprinnelige utgavene av CHQ, CHQ-PF98 (foreldrerapport) og CHQ-CF87 (selvrapport), ble utviklet og testet i 1990, mens kortversjonene CHQ-PF50 (foreldrerapport) og CHQ-PF28 (foreldrerapport) ble utviklet i henholdsvis 1994, og 1995 (Landgraf, Abetz, & W...
Subjects
free text keywords: Psychometric properties
Any information missing or wrong?Report an Issue