publication . Bachelor thesis . 2009

Recuperació de metalls en l’aigua residual de la indústria galvànica mitjançant l’electròlisi i l’energia solar

Santaló Rius, Alba; Altarriba Alberch, M. Lluïsa; Viñolas Boix, Xavier;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jul 2009
Abstract
Proposta del procés d’electròlisi com a mètode de recuperació de metalls pesants presents en les aigües de rentat de la indústria galvànica i l’obtenció de l’energia necessària a través de l’energia solar fotovoltaica
Subjects
free text keywords: Electrolysis, Metalls pesants, Heavy metals, Sewage -- Purification, Electròlisi, Aigües residuals -- Depuració, Energia solar fotovoltaica, Photovoltaics
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2009

Recuperació de metalls en l’aigua residual de la indústria galvànica mitjançant l’electròlisi i l’energia solar

Santaló Rius, Alba; Altarriba Alberch, M. Lluïsa; Viñolas Boix, Xavier;