publication . Article . 2018

Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform

Bjørnå, Hilde; Morskogen, Tor Arne; Uvsbakk, Nora;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Source at <a href=https:/doi.org/10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-03>https:/doi.org/10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-03. </a> Artikkelen dreier seg om omlegging av lokalpolitisk styringsform. Den tar for seg Tromsø kommune som har hatt formannskapsstyre, så parlamentarisk styre, og går tilbake til formannskapsmodellen. Artikkelen setter søkelys på kommunens handlingsrom og evne til å tilpasse politiske styringsmodeller til lokale erfaringer og utfordringer. Den spør om det er noe av det legitimitetsgrunnlaget som lå i den parlamentariske modellen som dras med inn i den nye formannskapsmodellen i Tromsø. Artikkelen trekker lett på et perspektiv om ‘policy transfer’...
Subjects
free text keywords: Kommuner, parlamentarisme, formannskapsmodell, legitimitet, læring, Municipalities, political steering models, legitimacy, learning, VDP::Social science: 200, VDP::Samfunnsvitenskap: 200, Social sciences (General), H1-99
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue