Shfaqja e Antropologjisë në Shqipëri: Shkrime të zgjedhura në 60-vjetorin e lindjes, përgatitur nga Enika Abazi [The Advent of Anthropology in Albania: Selected essays on the 60th birth anniversary, edited and introduced by Enika Abazi]

Book Albanian OPEN
Doja, Albert;
(2018)
 • Publisher: Academy of Sciences
 • Subject: Anthropology | [SHS.MUSEO]Humanities and Social Sciences/Cultural heritage and museology | [SHS.SCIPO]Humanities and Social Sciences/Political science | [SHS.ANTHRO-SE]Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology | Albania | [SHS.HISPHILSO]Humanities and Social Sciences/History, Philosophy and Sociology of Sciences | [SHS.SOCIO]Humanities and Social Sciences/Sociology | [SHS.HIST]Humanities and Social Sciences/History | Albanian Studies

International audience; This is a collection of works translated in Albanian, aimed at showing how anthropology emerged and developed in Albania at the crossroad of Eastern and Western Europe. Albert Doja tries to identify different forms of distinction between folklori... View more
 • References (315)
  315 references, page 1 of 32

  Manushaqe të egra për mendime të thella Nga Lévi-Strauss tek Albert Doja ............................................... 5 Ftesë në terren .............................................................................39 Njohja antropologjike .................................................................. 41 Shfaqja e antropologjisë heroike në historinë e ideve ................ 65 Morfodinamika sociale ............................................................... 99 Këndvështrime ........................................................................... 119 Sipas këndvështrimit nga të huajt: Projekti kolonialist ............. 121 Sipas këndvështrimit nga vendasit: Karakteri etnofolklorik .... 151 Sipas këndvështrimit nga komunistët: Projekti totalitarist ....... 173 Përsiatje nga rezervati albanologjik ....................................... 205 Përdorimi politik i fesë në rikompozimet identitare (2000) ...... 207 Etniciteti, formimi kombëtar dhe nacionalizmi (1999) ............. 237 Përdorimi instrumental i kufijve midis kategorive fetare dhe metaforave gjinore (2008) ................................................. 261 Kurthe të një etnografie të rrezikshme në përfytyrimin antropologjik (2004) .................................................................. 275 Për studimin e bektashizmit si një “lëvizje” fetare (2006) ....... 295 Nderi, besa dhe besimi: vlerat morale dhe fetare (2011) ......... 313

  2 Enika ABAZI and Albert DOJA, “Further considerations on the politics of religious discourse: Naim Frashëri and his Pantheism in the course of nineteenth-century Albanian nationalism”, Middle Eastern Studies 49, no. 6 (2013), 859-879; Enika ABAZI and Albert DOJA, “From the communist point of view: Cultural hegemony and folkloric manipulation in Albanian studies under socialism”, Communist and Post-Communist Studies 49, no. 2 (2016), 163-178; Enika ABAZI and Albert DOJA, “International Representations of Balkan Wars: A Socio-Anthropological Account in International Relations Perspective”, Cambridge Review of International Affairs 29, no. 2 (2016), 581-610; Enika ABAZI and Albert DOJA, “The past in the present: time and narrative of Balkan wars in media industry and international politics”, Third World Quarterly 38, no. 4 (2017), 1012-1042; Enika ABAZI and Albert DOJA, “Time and narrative: Temporality, memory, and instant history of Balkan wars”, Time & Society 27, n°2, (2018), 239-272.

  3 Albert DOJA, “Folkloric archaism and cultural manipulation in Albania under socialism”, in The Anthropological Field on the Margins of Europe, 1945-1991, ed. Aleksandar Boskovic and Chris Hann (Berlin/Münster: LIT-Verlag, 2013), pp. 153-174.http://youtu.be/NeQ1ECIQSRc

  4 Albert DOJA, “The Beautiful Blue Danube and the Accursed Black Mountain Wreath: 10 Albert DOJA, “Lindja e albanologjisë sipas shkrimeve gjermane dhe austriake [From the foreigner point of view: The birth of Albanologie in German and Austrian writings]”, Gjurmime albanologjike: Folklor dhe etnologji 46 (2016), f. 9-40, doi:ceeol/540694.

  11 Bronislaw MALINOWSKI, A diary in the strict sense of the term (London: Athlone, 1967, reprint 1989).

  12 Clifford GEERTZ, “From the native's point of view: On the nature of anthropological knowledge” [1974], in Local knowledge: further essays in interpretive anthropology (New York: Basic Books, 1983), pp. 55-70, p. 55.

  15 Chris HANN, Mihaly SARKANY, and Peter SKALNIK, eds. Studying Peoples in the People's Democracies: socialist era anthropology in East-Central Europe (Berlin/ Münster: LIT-Verlag, 2005); Vintila MIHAILESCU, Ilia ILIEV, and Slobodan NAUMOVIC, eds. Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist era anthropology in South-East Europe (Münster/Berlin: LIT-Verlag, 2008); Aleksandar BOSKOVIC and Chris HANN, eds. The Anthropological Field on the Margins of Europe, 1945-1991 (Berlin/Münster: LIT-Verlag, 2013).

  Gjergji, Andromaqi (2001) Ligjërata për etnologjinë shqiptare, Tiranë: Extra.

  Gjergji, Andromaqi (2002) Mënyra e jetesës në shekujt XII-XX, Tiranë: Kotti.

  Gjergji, Andromaqi (2004) Albanian costumes throughout the centuries: origins, typology, evolution, Tirana: Akademia e Shkencave.

 • Metrics
Share - Bookmark