Autenticación mediante parámetros biométricos

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Pastor Navarro, Ricard;
(2017)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Biometry | Manager | Gestor | Facial recognition | Reconeixement facial (Informàtica) | Human face recognition (Computer science) | Biometrics | Biometria | :Informàtica [Àrees temàtiques de la UPC] | Passwords | KeepasX | Reconeixement facial | Contrasenyes

En les pàgines següents s’explicarà el procés seguit per la realització d’aquest treball de final de grau, en el que es pretén substituir, en un programa de gestió de contrasenyes, la contrasenya mestre per paràmetres biomètrics, concretament el reconeixement facial. Pe... View more
Share - Bookmark