KS-LAB Kontroll av hydrometer ASTM 152H : (prosess 14-433 i hb014 og NS8005)

Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Nouri, El Hadj (2007)
  • Publisher: Vegdirektoratet
  • Journal: (issn: 1504-5005)
  • Subject: Hydremeter | Kvalitetskontroll | Utstyr | Laboratorier

I forbindelse med kvalitetssikring av slemmeanalyser ved bruk av hydrometer har det vist seg å være behov for systematisk kontroll ved innkjøp og bruk av hydrometre. Rapporten beskriver registrerte avvik ved sammenligning av hydrometre og angir hvorledes kontroll av hydrometer skal foregå for å sikre at anvendt utstyr tilfredsstiller gjeldende krav.
Share - Bookmark