publication . Other literature type . Master thesis . 2017

Inventory of young forest using airborne laser scanning

Noordermeer, Lennart;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Unpublished
  • Country: Norway
Abstract
Gode data om egenskaper til ungskog er avgjørende for å kunne ta riktige beslutninger knyttet til skogskjøtsel, men fremskaffing av nøyaktige prediksjoner av disse egenskapene ut fra flybåren laser skanning (FLS) data er utfordrende. Hovedmålet med denne oppgaven var å videreutvikle, sammenligne og validere ulike metoder for laserbasert taksering av ungskog, og demonstrere en praktisk tilnærming for kartlegging av behov for ungskogpleie. Regresjonsmodeller ble kalibrert for FLS-basert prediksjon av dominerende høyde (Hd), total gjennomsnittlig trehøyde (Ht), totalt treantall (Nt) og regulert treantall (Nd). To uavhengige datasett ble benyttet til modellkalibreri...
Subjects
free text keywords: :Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915 [VDP]
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
ResearchGate
Other literature type . 2017
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue