Greywater Treatment and Reuse

Article English OPEN
ÜSTÜN, Gökhan; TIRPANCI, Ayşenur;
(2015)
  • Publisher: Uludag University
  • Journal: Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering (issn: 2148-4147, eissn: 2148-4155)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Identifiers: doi: 10.17482/uujfe.79618
  • Subject: arıtma teknolojileri | TA1-2040 | T | yeniden kullanım | Engineering (General). Civil engineering (General) | Technology | gri su | gri su; yeniden kullanım; arıtma teknolojileri

Çalışmanın amacı, gri su arıtımının ve yeniden kullanılması konusunun incelenmesidir. Bu amaç için daha önce yapılmış literatür çalışmaları araştırılıp, yorumlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında gri suyun tanımlanması ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik karakteristiği a... View more
Share - Bookmark