publication . Article . 2018

Møter, moro og ubehag i en bysamisk ungdomshverdag

Astri Dankertsen; Christina Åhrén;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 09 Nov 2018
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Nord-Europas urfolk, samene, opplever i likhet med urfolk verden over en økende grad av urbanisering (Peters & Andersen, 2013). Det gjelder særlig den yngre generasjonen samer, hvor stadig flere vokser opp i eller flytter til byene. I takt med at samene blir mer urbanisert, dukker det også opp nye spørsmål om samisk fremtid hvor samisk synlighet og overlevelse i byene blir et viktig tema. Vi er opptatt av hvordan koloniale relasjoner, representasjoner og praksiser reproduseres i nåtiden. Vi har intervjuet samisk ungdom i utvalgte nordiske byer, representanter fra samiske ungdomsorganisasjoner, samiske sivilsamfunnsaktører for øvrig, samt relevante myndighetspers...
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Urbanisme: 237 [VDP], samer, urbanitet, dekolonisering, kolonialisme, urfolk, sámi, Sociology (General), HM401-1281, Decolonization, Sociology, Urbanity, Colonialism, Humanities
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue