Text condensation in consecutive interpreting - summary of a Ph.d.-dissertation

Article English OPEN
Dam, Helle Vrønning;
(1996)

Artiklen er et resumé af en Ph.d.-afhandling med titlen 'Tekstkondensering i foredragstolkning', som blev indleveret ved Det Erhvervssproglige Fakultet, Handelshøjskolen i Århus, i oktober 1995. I artiklen skitseres den valgte interdisciplinære tilgang til det fænomen, ... View more
Share - Bookmark