publication . Master thesis . 2019

Terskelen for å søke hjelp - En kvalitativ studie av faktorer som påvirker hjelpesøking fra et psykologisk lavterskeltilbud

Skogseth, Eirin Cecilie;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Mange mennesker som kunne hatt nytte av psykologisk behandling oppsøker ikke hjelp, og det er begrenset kunnskap om faktorer som fasiliterer hjelpesøking ved psykiske plager og lidelser. I denne kvalitative studien utforskes hjelpesøkeprosessen hos åtte studenter som har søkt hjelp fra et lavterskeltilbud. Formålet har vært å identifisere hvilke faktorer som påvirket dem til å oppsøke hjelp. Datainnsamlingen ble foretatt gjennom semistrukturerte individuelle intervjuer som ble analysert ved hjelp av tematisk analyse. Det ble identifisert syv hovedtemaer som overordnet ble klassifisert som individuelle, relasjonelle og strukturelle faktorer. De individuelle fakto...
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260 [VDP]
Any information missing or wrong?Report an Issue