PROMOSYONEL ÜRÜNLERDE YEM ETKİSİ: TÜKETİCİ KARAR ALIM TARZLARI TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Article Turkish OPEN
Çınar, Dilaysu;
(2019)

Bu çalışmanın amacı, firmalarıntüketicilere yönelik olarak uyguladığı promosyonlu ürünlerin, tüketicilerüzerinde yem etkisi oluşturup oluşturmadığını tespit etmek ve tüketici kararalım tarzlarının yem olarak sunulan promosyonlu ürünün seçilmesi durumuüzerinde anlamlı bi... View more
Share - Bookmark