publication . Report . 2011

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje MON 87769 fra Monsanto Company (EFSA/GMO/UK/2009/76). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Innspill til EFSAs GMO Extranet

Nerland, Audun Helge; Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Juho; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; ...
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 18 Feb 2011
  • Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Country: Norway
Abstract
Helse- og miljørisikovurderingen av den genmodifiserte soyalinjen MON 87769 (EFSA/GMO/UK/2009/76) fra Monsanto er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte soyalinjen MON 87769 til bruk i næringsmidler og fôrvarer, men ikke til dyrking.<p><p> Risikovurderingen av den genmodifiserte soyaen er basert på uavhengige vitenskapelige publikasjoner og dokumentasjon som er gjort tilgjengelig på EFSAs nettside GMO EFSA Extranet. MON 87769 er risikovurdert i henhold til tiltenkt bruk i EU/EØS-området, og ...
Subjects
free text keywords: VDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910, VDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910
Any information missing or wrong?Report an Issue