publication . Article . 2013

Així escriuen els químics, encara que no tinguin llapis ni bolígraf ...

Corominas Viñas, Josep;
Open Access
  • Published: 02 Jul 2013 Journal: Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària (eissn: 1699-6712, Copyright policy)
  • Publisher: Universitat Autonoma de Barcelona
  • Country: Spain
Abstract
Aquest article explica un treball pràctic de química que consisteix en una electròlisi de substàncies iòniques, presentat en un aspecte lúdic. L'activitat pràctica pot presentar-se com a una activitat POE (Predicció-Observació-Explicació), per a estudiants de química de batxillerat i com un aspecte de la interacció entre matèria (substàncies iòniques) i energia (corrent elèctric) per estudiants d'ESO. Per altra part l'observació dels canvis de colors dels indicadors àcid-base, permet ajuntar els conceptes de reacció redox amb la detecció de medis àcids i bàsics. This article explains a practical work of chemistry, presented in a playful way, which consists on th...
Subjects
free text keywords: Electròlisi, Reaccions d'oxidació-reducció, FEM, Potencials de reducció, Indicadors àcid base, Electrolysis, Redox reactions, EFM, Electrode potentials, Acid-base indicators, Mineralogy, Humanities, Chemistry
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue