publication . Bachelor thesis . 2012

Frameworks per a la implementació àgil de la capa de presentació

Jiménez Bautista, Josep;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 18 Jun 2012
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
En aquest projecte inicialment es donarà una visió global del J2EE aprofundint especialment en els components que s'acostumen a utilitzar a la capa de presentació, com son els servlets. A més, es descriuran tecnologies i eines de JAVA que semblen no estar relacionades amb aquesta capa, però que es poden aprofitar pel facilitar la feina dels programadors.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: J2EE, JAVA, Struts 2, Spring Web MVC, Application software -- Development, Programari d'aplicació -- Desenvolupament, Software de aplicación -- Desarrollo, segon cicle d'Enginyeria Informàtica, Second-cycle Degree in Computer Engineering, segundo ciclo de Ingeniería Informática
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue