Frameworks per a la implementació àgil de la capa de presentació

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Jiménez Bautista, Josep;
(2012)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Application software -- Development | Second-cycle Degree in Computer Engineering | segundo ciclo de Ingeniería Informática | JAVA | Spring Web MVC | J2EE | Software de aplicación -- Desarrollo | Struts 2 | segon cicle d'Enginyeria Informàtica | Programari d'aplicació -- Desenvolupament

En aquest projecte inicialment es donarà una visió global del J2EE aprofundint especialment en els components que s'acostumen a utilitzar a la capa de presentació, com son els servlets. A més, es descriuran tecnologies i eines de JAVA que semblen no estar relacionades a... View more
Share - Bookmark