publication . Article . 2014

Problembasert læring og casestudier i juristutdanningens innledende år

Karen Eg Taraldrud;
Open Access
  • Published: 22 Aug 2014 Journal: Uniped, volume 37 (eissn: 1500-4538, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Artikkelen drøfter problembasert læring og casemetodikk som metode for å oppfylle både vitenskapelige og profesjonsrettede læringsmål på et tidlig nivå i rettsstudiet. Især rettes spørsmålet mot hvordan man ivaretar av den teoretiske siden av utdanningen. I artikkelen drøftes anvendelsen av problembasert læring ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslos (UiO) metode som har noe likhet med casemetodikk. Artikkelen tar ikke mål av seg å gi noe klart svar på spørsmålet, men antyder at opplegget for jusstudenter i Oslo egner seg til å fremme elitetenkning ved å gi plass for de faglig sterkeste studentene til å forberede egen karriere fremfor å bidra t...
Subjects
free text keywords: Education (General), L7-991, Pedagogy, Peer review, Study methods, Psychology, Library science
Related Organizations
Download fromView all 3 versions
Uniped
Article
Provider: UnpayWall
Uniped
Article . 2014
Uniped
Article . 2014
Provider: Crossref
Any information missing or wrong?Report an Issue