publication . Part of book or chapter of book . Book . 2013

Nowe media w służbie "sieciowych" aktywistów

du Vall, Marta; Majorek, Marta;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Biblioteka Jagiellońska
  • Country: Poland
Abstract
Nowe media współcześnie stały się przestrzenią walki przeciwko określonemu porządkowi politycznemu, określonej polityce państwa, panującym w danym państwie stosunkom społecznym i ekonomicznym lub pewnym instytucjom. Stają się coraz popularniejszym narzędziem wykorzystywanym przez wiele grup protestu, jak i organizacji trzeciego sektora na całym świecie. Stąd za istotny czynnik wpływający na dzisiejszy charakter uczestnictwa obywateli w życiu publicznym należy przyjąć rozwój nowych technologii, które przenikają całość systemu społeczno-politycznego.
Subjects
free text keywords: aktywizm, Internet, nieposłuszeństwo, partycypacja obywatelska, Dziennikarstwo, Politologia, Komunikacja społeczna
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue