Relations of special needs children with school community members

Article Lithuanian OPEN
Kuginytė-Arlauskienė, Ieva; Jakaitienė, Raselė;
(2010)
 • Journal: volume 2,010,issue 1,pages122-131issn: 1648-4789
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: S3 | School community | Mokyklos bendruomenė | Children with special needs | Integration | Integracija | Socialinės politikos fakultetas | Specialiųjų poreikių mokinys | Lithuania ; Children with special needs ; Integration ; Integration, a student with special needs, Special Education, the school community, special education (learning) needs ; School community ; Special education ; Special educational needs | 07S - Edukologija

The present article deals with the peculiarities of the relationships that children with special needs face while interacting with the members of their school community. The object of the research is the relationships of children with special needs in secondary school c... View more
 • References (15)
  15 references, page 1 of 2

  1. Ališauskas, A. Vaikų raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimas. Šiauliai, 2002.

  2. Ališauskas, A. Vaiko psichopedagoginis vertinimas. Šiauliai, 2007.

  3. Ališauskienė, S.; Miltenienė, L. Bendradarbiavimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius. Šiauliai, 2004.

  4. Ambrulaitis, J.; Ruškus, J. Adaptuotos bei modifikuotos ugdymo programos: taikymo efektyvumo veiksniai. Specialusis ugdymas. 2002, 2.

  5. Specialiojo ugdymo pagrindai. Šiauliai, 2003.

  6. Specialiųjų poreikių vaikų pažinimas ir ugdymas. Šiauliai, 2005.

  7. Barkauskaitė, M.; Grincevičienė, V., et al. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Vilnius, 2001.

  8. Gailienė, D.; Bulotaitė, L. Aš myliu kiekvieną vaiką. Vilnius, 1996.

  9. Galkienė, A. Pedagoginė sąveika integruoto ugdymo sąlygomis. Šiauliai, 2003.

  10. Galkienė, A. Heterogeninių grupių didaktika: specialieji poreikiai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiauliai, 2005.

 • Metrics
Share - Bookmark