Identification of Drivers in Traffic Accidents and Determination of Passenger Position in a Vehicle by Finger Marks

Other literature type, Article, Report English OPEN
Trapečar, Matej ; Ivan Lipičnik, Martin ; Balažic, Jože (2012)
 • Publisher: Faculty of Traffic and Transport Sciences, University of Zagreb
 • Journal: Promet - Traffic&Transportation, volume 24, issue 1 (issn: 0353-5320, eissn: 1848-4069)
 • Related identifiers: doi: 10.7307/ptt.v24i1.268
 • Subject: 614.86:343.98 [udc] | prstne sledi | passengers' position | identiteta voznikov | traffic accidents | accident analysis | driver's identity | lociranje potnikov | analize nesreč | human skin | človeška koža | TA1001-1280 | prometne nesreče | finger marks | Transportation engineering | traffic accidents; accident analysis; driver's identity; passengers' position; finger marks; human skin

<p>The following paper aims to illustrate certain investigative activities in the forensic analysis and examination of the scene of traffic accidents. When a traffic accident occurs, the scene must be secured as soon as possible to enable professional and proper forensi... View more
 • References (21)
  21 references, page 1 of 3

  [1] Kolenc, J.: Development and Role of Traffic Science , Promet - Traffic-Traffico, 1998, Vol. 10/3, 123-126

  [2] Vidic, V.: Kriminalistična tehnika, Šolski center za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadev, Ljubljana, 1973

  [3] Maver, D.: Kriminalistika, Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenija, Ljubljana, 1997

  [4] Crispino, F.: Nature and place of crime scene management within forensic sciences, Science and Justice, Vol. 4, No. 1, 2008, pp. 24-28

  [5] James, S. H., Nordby, J. J.: Forensic science - an introduction to scientific and investigative techniques , 3rd ed., Boca Raton, CRC Press, 2009

  [6] Batista, M., Magister, T., Bogdanović, L.: Computer Based Road Accident Recontruction Experiences, Promet - Traffic-Traffico, Vol. 17, No. 2, 2005, pp. 65-75

  [7] Krulec, R., Batista, M.: User Interface for the SMAC Traffic Accident Reconstruction Program , Promet - Trafifc-Traffico, Vol. 15, No. 6, 2003, pp. 375-380

  [8] Kokot, I.: Utvrđivanje identiteta vozača kod cestovnih prometnih nesreća, Policija i sigurnost, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Vol. 18, No. 3, 2009, pp. 313-331

  [9] Čertanc, N.: Necessity of co-operation of experts in forensic medicine and experts in road traffic , in: Balažic, J., Štefanič, B., Travmatizem v cestnem prometu, Inštitut za sodno medicino, Ljubljana, 2001, pp. 187- 191

  [10] Solnick, S.J., Hemenway, D.: The hit-and-run in fatal pedestrian accidents: Victims, circumstances and drivers, Accident Analysis & Prevention, Vol. 27, No. 5, 1995, pp. 643-649

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark