Chrons sykdom. En prospektiv studie av effekt ved individuell behandling med Infliximab og betydning av livsstil for sykdomsaktivitet.

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Isachsen, Fredrik; (2005)
  • Publisher: University of Tromsø
  • Subject: VDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gasteroenterologisk kirurgi: 781 | VDP::Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Klinisk farmakologi: 739 | VDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803
Share - Bookmark