Chrons sykdom. En prospektiv studie av effekt ved individuell behandling med Infliximab og betydning av livsstil for sykdomsaktivitet.

Master thesis Norwegian OPEN
Isachsen, Fredrik;
(2005)
  • Publisher: Universitetet i Tromsø
  • Subject: VDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gasteroenterologisk kirurgi: 781 | VDP::Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Klinisk farmakologi: 739 | VDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803
Share - Bookmark