Politiinnsats mot voldelig radikalisering og islamistisk ekstremisme : en sammenlignende studie av utvalgte danske, nederlandske og norske politiavdelinger

Master thesis Norwegian OPEN
LaForce, Ketil;
(2011)
  • Publisher: Poltihøgskolen
  • Subject: politiarbeid | islamisme | radikalisme | politivitenskap | Nederland | Danmark | voldelig | sammenlignende studier | Norge | forebygging | ekstremistgrupper | kvalitativ metode | masteroppgaver | etterforskningsmetoder | etterretning | politi

Master i politivitenskap. I denne elektroniske utgaven er forfatterens arbeidssted og "vedlegg 1" tatt ut. I dag utgjør islamistisk ekstremisme fra miljøer rotfestet i Europa en terrortrussel. Dette kalles ofte ”hjemmeavlet terrorisme”. Gjennom en voldelig radikalise... View more
Share - Bookmark