publication . Article . 2019

Mellom deltakelse og beskyttelse: Aksjonsforskningens mulighetsrom for barn og unge

Sissel H. Eriksen; Marianne Vibeke Trondsen;
Open Access
  • Published: 01 Feb 2019 Journal: Norsk sosiologisk tidsskrift, volume 3, pages 49-65 (eissn: 2535-2512, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Source at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2019-01-04>https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2019-01-04</a>. Å gi barn og unge mulighet til deltakelse i forskning om temaer som angår deres liv og levekår er viktig. Samtidig innebærer forskning med mindreårige deltakere særskilte forskningsetiske og metodiske utfordringer. De har rett til beskyttelse, og deres integritet må ivaretas. Det kan oppstå et spenningsforhold mellom barns og unges deltakelse og deres rett til beskyttelse, særlig i forskning om sensitive tema. Dette spenningsforholdet bunner i en dualisme i synet på barn som kompetente på den ene siden og sårbare på den andre. Artikkelen d...
Subjects
free text keywords: Aksjonsforskning, barn og unge, deltakelse, sensitive tema, barndomssosiologi, Action Research, children and youths, participation, sensitive topics, sociology of childhood, VDP::Social science: 200::Sociology: 220, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220, Sociology (General), HM401-1281, Religious studies, Psychology
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue