publication . Article . 2013

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Inventory of Life Quality in Children and Adolescents (ILC)

Kristensen, Hanne; Thomsen, Per Hove;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2013
  • Country: Norway
Abstract
- Beskrivelse. Inventory of Life Quality in Children and Adolescents (ILC) er et spørreskjema som skal gi mål på helserelatert livskvalitet hos barn og unge med psykiske og somatiske lidelser i alderen 6-18 år. ILC kan også brukes hos friske barn og unge. Spørreskjemaet består av sju testledd (ni for pasienter) med en fem-delt skala. Det er en foreldreversjon og en selvrapportversjon. Selvrapporteringen er i intervjuform for barn mellom 6 og 11 år. Spørreskjemaet tar 5-15 minutter å besvare. Den norske oversettelse av Thomas Jozefiak og Ulrich Linnemann er basert på den tyske originalen av ILC som ble utviklet av Mattejat og Remschmidt i 2006. Brukergrupper er l...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue