Manual Therapy

Article Turkish OPEN
Hakgüder, Aral ; Kokino, Siranuş (2002)
  • Publisher: Balkan Medical Journal
  • Journal: Balkan Medical Journal (issn: 2146-3123)
  • Subject: Manipulation, orthopedic; massage/methods; musculoskeletal manipulations/methods; nervous system; osteopathic medicine/methods; physical therapy techniques/methods

Manual therapy has been used in the treatment of pain and dysfunction of spinal and peripheral joints for more than a hundred years. Manual medicine includes manipulation, mobilization, and postisometric relaxation techniques. The aim of manual therapy is to enhance restricted movement caused by blockage of joints keeping postural balance, restore function and maintain optimal body mechanics. Anatomic, biomechanical, and neurophysiological evaluations of the leucomotor system is essential for safe and effective applications of manual therapy. Serious complications may occur unless manipulation techniques are performed by licensed and specialized physicians who are competent in identifying indications and contraindications, and in choosing the proper technique. In this review, the concept of manual medicine and applications of manual therapy are revisited. Turkish Başlık: Manuel Terapi Anahtar Kelimeler: Manipülasyon, ortopedik; masaj/yöntem; kas-iskelet manipülasyonu/yöntem; sinir sistemi; osteopatik tıp/ yöntem; fizik tedavi teknikleri/yöntem Omurga ve ekstremite eklemlerindeki ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde yüz yıldan fazla bir süredir uygulanan manuel terapi, manipülasyon, mobilizasyon ve postizometrik relaksasyon teknikleri gibi yöntemleri içerir. Manuel terapinin amacı, eklemlerdeki blokaj olarak adlandırılan kısıtlanmış hareketi postüral denge içinde, en yüksek derecede ve ağrısız artırıp fonksiyonu sağlamak ve beden mekaniğini korumaktır. Manuel terapinin etkin ve güvenli uygulanması için, lokomotor sistemin anatomik, biyomekanik ve nörofizyolojik olarak detaylı değerlendirilmesi gerekir. Manipülasyon teknikleri, endikasyonları ve kontrendikasyonları belirleyebilen ve uygun tekniği seçebilen, özel eğitimli uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır; aksi halde ciddi komplikasyonlar görülebilir. Bu derlemede manuel tıp kavramı ve manuel terapi uygulamaları ana hatları ile incelenmiştir.
Share - Bookmark