Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

Report OPEN
Skei, J.; Klungsøyr, J.;
(1990)
  • Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  • Journal: issn: 1894-7948
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: marin fjord | fiskelever | trafoolje miljøgift fisk | oil | sørfjorden | transformer | industriforurensning | :Matematikk og naturvitenskap: 400 [VDP] | sediment | pcb | sediments

Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvåge... View more
Share - Bookmark