Inactivation of SACE_3446, a TetR family transcriptional regulator, stimulates erythromycin production in Saccharopolyspora erythraea

Article English OPEN
Wu, Hang; Wang, Yansheng; Yuan, Li; Mao, Yongrong; Wang, Weiwei; Zhu, Lin; Wu, Panpan; Fu, Chengzhang; Müller, Rolf; Weaver, David T.; Zhang, Lixin; Zhang, Buchang;
(2016)

Erythromycin A is a widely used antibiotic produced by Saccharopolyspora erythraea; however, its biosynthetic cluster lacks a regulatory gene, limiting the yield enhancement via regulation engineering of S. erythraea. Herein, six TetR family transcriptional regulators (... View more
Share - Bookmark