Streptomyces sp. MC10 SUŞUNUN ALFA AMİLAZ ÜRETİM KABİLİYETİNİN BELİRLENMESİ - DETERMINATION OF ABILITY OF ALPHA AMYLASE PRODUCTION BY Streptomyces sp. MC10 STRAIN

Article Turkish OPEN
ÖZDEMİR, Ali; SIDAL, Uğur;
(2013)

Streptomyces sp. MC10 SUŞUNUN ALFA AMİLAZ ÜRETİM KABİLİYETİNİN BELİRLENMESİAmilazlar en önemli endüstriyel enzimlerden biridir. Amilaz üreticisi olan Streptomyces MC10 suşu Manisa Celal Bayar Üniversitesinden alınan toprak örneklerinden izole edilmiştir. Bu çalışmada St... View more
Share - Bookmark