Security of Electronic Banking

Master thesis Czech OPEN
Pařil, Jan;
(2015)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Elektronické bankovnictví | spokojenost uživatelů | e-banking security | bezpečnost elektronického bankovnictví | E-banking | threats | hrozby | user satisfaction

Hlavním zaměřením diplomové práce je elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost. Práce obsahuje zhodnocení současného stavu zabezpečení elektronického bankovnictví, možné hrozby napadení elektronického bankovnictví a rizika prolomení zabezpečení. Další část vyhodnocuje... View more
Share - Bookmark