Å speide etter spiritualitet. En analyse av spiritualitetsbegrepet i speiderbevegelsen

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Holmefjord, Aina;
(2015)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: Speiderbevegelsen | 714999 | Spiritualitet | Mastergrad | Religion

Denne masteroppgaven inneholder analyser av speiderbevegelsens bruk av begrepet "spiritualitet" i to bøker skrevet av bevegelsens grunnlegger; "Scouting for Boys" og "Rovering to Succes" og to dokumenter av The World Organization of he Scoutmovement . R... View more
Share - Bookmark