Å speide etter spiritualitet. En analyse av spiritualitetsbegrepet i speiderbevegelsen

Master thesis Norwegian OPEN
Holmefjord, Aina (2015)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: Speiderbevegelsen | 714999 | Spiritualitet | Mastergrad | Religion

Denne masteroppgaven inneholder analyser av speiderbevegelsens bruk av begrepet "spiritualitet" i to bøker skrevet av bevegelsens grunnlegger; "Scouting for Boys" og "Rovering to Succes" og to dokumenter av The World Organization of he Scoutmovement . Robert Baden-Powell grunnlag speiderbevegelsen i 1908 og hans litteratur og bøker publisert på tidlig 1900-tallet setter rammeverk for mye av dagens speiderbevegelses ideologi og visjon. Speiderbevegelsen har et religiøst fundament der prinsippet Duty to God er sentralt og blir gjengitt i speiderbevegelsens løfte, som alle speidere må avlegge når de blir bedlem i bevegelsen. I 1969 vedtok The World Organization of The Scout Movement (bevegelsens hovedorganisasjon på verdensbasis) at man kunne benytte seg av en alternativ formulering av Duty to God prinsippet, og kan heller "gjøre sin tjeneste til " a spiritual reality. Spiritualitetsbegrepet var ikke et begrep Baden-Powell i stor grad ytret , men i dag er spiritualitet med spirituell utvikling et essensielt element i Speiderbevegelsens utdanningspedagogikk og metode. Denne oppgaven undersøker hvordan spiritualitet blir oppfattet av speiderbevegelsen og hvordan den er inkludert i "speidermetoden."
Share - Bookmark