publication . Article . 2017

Fra faglærer i kunstfag til kunnskapsområdelærer i Kunst, kultur og kreativitet – dialoger om endring

Jorunn Spord Borgen; Gro Merete Eide; Inger-Lisa Møen;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2017 Journal: Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, volume 15 (eissn: 1890-9167, Copyright policy)
  • Publisher: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag: Barnehagelaererutdanningen fikk i 2013 ny rammeplan, hvor fagene drama, forming og musikk ble samlet i kunnskapsomradet kunst, kultur og kreativitet. Denne artikkelen diskuterer hvordan faglaererne pa 6 utdanningsinstitusjoner erfarer a skulle integrere sine fag i et felles kunnskapsomrade, og utfordringer de ser i dette arbeidet. Vi bruker deler av Basil Bernsteins teori og begrepsapparat i analysen. Vare funn viser at faglaererne har en sterk identitet i faget sitt, og at det tar tid a endre til kunnskapsomradeorganisering. Implementeringen av den nye rammeplan stottes opp av tolkningsfellesskap, gode kollegasamspill og felles ideologi i de praktis...
Subjects
free text keywords: barnehagelærerutdanning, Bernstein, kunnskapsområdeorganisering, kunstfag, arts, kindergarten teacher education, knowledge area organizing., Special aspects of education, LC8-6691, Humanities, Institutional level, Drama, Teacher education, Psychology, The arts
Any information missing or wrong?Report an Issue