Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Article Polish OPEN
Szabłowska-Juckiewicz, Marzena (2014)
  • Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  • Journal: (issn: 2300-9853, eissn: 2353-7086)
  • Related identifiers: doi: 10.12775/PBPS.2014.030
  • Subject: osoba niepełnosprawna | Political institutions and public administration (General) | social insurance | refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | JF20-2112 | non-agricultural economic activity | K520-5582 | Comparative law. International uniform law | składka na ubezpieczenia społeczne | disabled person | social insurance contribution | ubezpieczenia społeczne | refund of social insurance contributions | pozarolnicza działalność gospodarcza

Disabled persons conducting non-agricultural economic activity may apply for the refund of social insurance contributions from the State Fund for Rehabilitation of the Disabled Persons. The exception to the general rule of financing social insurance contributions of per... View more
Share - Bookmark