publication . Bachelor thesis . 2016

Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon bidra til at barn med akutt lymfatisk leukemi opplever trygghet under sykehusoppholdet?

Nyhuus, Ida Kalsæg;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 27 Oct 2016
  • Country: Norway
Abstract
Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon bidra til at barn med akutt lymfatisk leukemi opplever trygghet under sykehusoppholdet? Metode Metoden som er benyttet er et litteraturstudie. Det er funnet relevant pensum-, fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. Artikkelsøkene er gjort gjennom ulike databaser som Cinahl, Bibsys, PubMed og SveMed+. Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget bygger på kunnskap om lovverk, etikk og sykepleierens ansvar- og funksjonsområder. Videre er det anvendt teori om barnets utvikling 7-9 år, akutt lymfatisk leukemi, barn med akutt lymfatisk leukemi på sykehus, trygghet og kommunikasjo...
Subjects
free text keywords: Barnesykepleie, Kreft
Download fromView all 2 versions
LDH Brage
Bachelor thesis . 2016
Provider: LDH Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue