publication . Article . 2012

Påtalebegjæring ved brudd på kravet om forsvarlig helsehjelp

Camilla Svenningsen; Olav Molven;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: en norske legeforening
  • Country: Norway
Abstract
BAKGRUNN. Statens helsetilsyn kan begjære påtale mot helsepersonell og anmode om påtale mot virksomheter, her felles omtalt som «begjæring». Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut hva som skal til for at Statens helsetilsyn begjærer påtale mot leger og/eller virksomheter for brudd på forsvarlighetskravet, hvor ofte det skjer og hva utfallet blir. MATERIALE OG METODE. Begjæringer i perioden 1.2. 2002 – 31. 10.2008 er gjennomgått. Data stammer fra to registre for tilsynssaker. I tillegg ble det innhentet informasjon om utfallet av begjæringene, hovedsakelig fra politi og påtalemyndighet. Antallet tilsynssaker er oppgitt i runde tall, da ulike tellemåter g...
Subjects
free text keywords: Statens helsetilsyn, påtale, helsepersonell, forsvarlighetskravet, begjæringer, General Medicine, Political science
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue