Kėdainiai region in the creative work of Adam Mickiewicz, Oscar Miłosz, and Czesław Miłosz : mythologema of coming back

Article Lithuanian OPEN
Sakalavičiūtė, Kristina;
(2011)
 • Subject: Kėdainiai | Oscar Miłosz | Cultural memory | Adam Mickiewicz | Oskaras Milašius | Kultūrinė atmintis | 82(091) Literatūros teorija ir kritika / Literary theory and criticism | Česlovas Milošas | Czesław Miłosz | Adomas Mickevičius | Regioninės literatūros istorija | History of regional literature

The history of Lithuanian regional literature classifies Adam Mickiewicz, Oscar Miłosz, and Czesław Miłosz as the authors of Kėdainiai district. The fact that all of them have mentioned Kėdainiai in their creative work lays at the basis of such a classification. Mickiew... View more
 • References (36)
  36 references, page 1 of 4

  Ališanka E. (1998). Vaizdijantis žmogus. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

  Assmann A. (1999). Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: C. H. Beck.

  Butkus V. (2009). Literatūros topografija: (poli)metodologinės trajektorijos // Colloquia, Nr. 21.

  Erll A., Nünning A. (2005). Where Literature and Memory Meet: Towards a Systematic Approach to the Concepts of Memory Used in Literary Studies // Literature, Literary History and Cultural Memory. Edited by H. Grabes. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

  Geniušienė S. (1982). Akys, troškusios viską pamatyti // Literatūra ir menas, Nr. 13.

  Gieysztor J. (1913). Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865. T. 1-2. Wilno: Kurjer Litewski.

  Grass G., Miłosz Cz., Szymborska W., Venclova T. (2001). Pokalbiai apie atminties ateitį. Sud. M. Wälde. Vilnius: Baltos lankos.

  Juozapavičius P. (1970). Adomas Mickevičius Kaune. Vilnius: Mintis.

  Kauno pavieto 1831 m. sukilėlių vadas mjr. grafas Mauricijus Prozoras (2007). Sud. A. Daugirdas. Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija; Kaunas: Vytauto Didžiojo karo muziejus.

  Kėdainių krašto Garbės pilietis - rašytojas, Nobelio premijos laureatas Česlavas Milošas (1996). Kėdainiai: Riliuda.

 • Metrics
Share - Bookmark