Arbeid som berører : en studie av miljøarbeideres møter med ungdom på ungdomshjem

Master thesis Norwegian OPEN
Viervang, Irene;
(2008)
  • Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag
  • Subject: Barnevernsinstitusjoner | Ungdom | Sosialarbeidere | Ungdomshjem | Empati | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360 | Miljøarbeidere | :Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360 [VDP] | Relasjoner

Master i sosialt arbeid Det er miljøarbeideres fortellinger om relasjonen og møtet med ungdommer på institusjon som mitt blikk er rettet mot i denne studien. Det settes derfor søkelys på interaksjonen mellom miljøarbeideren og ungdommer, og spesielt hvordan den... View more
Share - Bookmark