: The Politics of Religion in the Reconstruction of Identities: The Albanian Situation

Book Albanian OPEN
Doja , Albert;
(2001)
  • Publisher: Tirana: AIIS Press
  • Subject: [ SHS.SOCIO ] Humanities and Social Sciences/Sociology | ethnicity | ethnicité | [ SHS.RELIG ] Humanities and Social Sciences/Religions | [ SHS.ANTHRO-SE ] Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology | Albanian | Albanie | [ SHS.HIST ] Humanities and Social Sciences/History | conversion | religion | [ SHS.SCIPO ] Humanities and Social Sciences/Political science

First published in: _Critique of Anthropology_, vol. 20 (4), 2000, pp. 421-438, doi:10.1177/0308275X0002000404 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00406257/fr/); et en français: _Journal des Anthropologues: Revue de l'Association Française des Anthropologues_, No... View more
  • References (2)

    Është e mundur që edhe Bosniakët të kenë qenë të detyruar të konvertoheshin në fenë islame, për f u mbrojtur kundër rrezikut të asimilimit nga ana e fqinjëve të tyre më të fuqishëm . Në analizimin e problemit bosniak, shumë studjues (shih Dzaja 1978, 1984) me të drejtë kanë arritur né përfundimin se Bosniakët, me pozicionin e tyre midis Serbëve ortodoksë dhe Kroatëve katolikë, objekt i grindjeve dhe i konflikteve midis dy kishave kanë genë të detyruar të përqafonin fillimisht praktika heretike dhe skizmatike dhe, më pas, me pushtimin otoman, të përgafonin fenë islamike .

    Është e mundur që edhe Bosniakët të kenë qenë të detyruar të konvertoheshin në fenë islame, për f u mbrojtur kundër rrezikut të asimilimit nga ana e fqinjëve të tyre më të fuqishëm . Në analizimin e problemit bosniak, shumë studjues (shih Dzaja 1978, 1984) me të drejtë kanë arritur né përfundimin se Bosniakët, me pozicionin e tyre midis Serbëve ortodoksë dhe Kroatëve katolikë, objekt i grindjeve dhe i konflikteve midis dy kishave kanë genë të detyruar të përqafonin fillimisht praktika heretike dhe skizmatike dhe, më pas, me pushtimin otoman, të përgafonin fenë islamike .

  • Metrics