Estudi de la viabilitat tecno-econòmica de la tecnologia de les basses solars. Estudi de cas: Bassa solar d'Escúzar, Granada

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Mañé Gómez, Núria;
(2014)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Estanys solars | :Energies::Energia solar tèrmica [Àrees temàtiques de la UPC] | Solar ponds

En aquest projecte es realitza un estudi sobre la viabilitat tecno-econòmica de la tecnologia de les basses solars. Aquesta tecnologia consisteix en la captació d’energia solar per al posterior emmagatzematge i aprofitament d’energia tèrmica a través d’una solució aquos... View more
Share - Bookmark