Determinació del material d'electrode òptim per a la maximització de la producció elèctrica de piles microbianes implementades en aiguamolls construits

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Torras Velasco, Cristina;
(2014)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: piles microbianes | :Enginyeria civil::Enginyeria hidràulica, marítima i sanitària::Enginyeria sanitària [Àrees temàtiques de la UPC] | càrrega orgànica | material d'ànode | Piles de combustible microbianes | Zones humides artificials | Sewage -- Purification | producció elèctrica | Constructed wetlands | Aigües residuals -- Depuració | Aiguamolls construïts | Microbial fuel cells

El treball experimental s’ha basat en l’avaluació dels la producció elèctrica de MFC implementades en aiguamolls construïts en funció de la càrrega orgànica tractada i dels materials d’ànode. Per això s’han dissenyat i s’han implementat unes MFC en els aiguamolls constr... View more
Share - Bookmark