Γονικά χαρακτηριστικά και πρακτικές ως παράμετροι της σχολικής επιθετικότητας και θυματοποίησης: Ο ρυθμιστικός ρόλος των ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών και της ενσυναίσθησης

Doctoral thesis English OPEN
Nikiforou, Militsa I.; Nikiforou, Militsa I.;
(2013)
  • Publisher: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής
  • Subject: THE MODERATING ROLE OF CALLOUS-UNEMOTIONAL TRAITS AND EMPATHY | ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ | EMPATHY | CALLOUS-UNEMOTIONAL TRAITS | ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ | VICTIMIZATION | PARENTAL STYLE | ΓΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Bullying Psychology | ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ | SOURCES OF PARENTAL KNOWLEDGE | School psychology | PARENTING CHARACTERISTICS | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | Parent and child | ΨΥΧΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ | BULLYING | Parenting

Includes bibliography (p. 101-132). Number of sources in the bibliography: 366 Thesis (Ph. D.) -- University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Psychology, 2013. The University of Cyprus Library holds the printed form of the thes... View more
Share - Bookmark